Hakkımızda

Özel Düzce Sağlık Anadolu Meslek Lisesi olarak 2013 yılında eğitim ilkelerine  ve değerlere bağlı kalarak eğitim ve öğretime başladık.

Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken, edindiği bilgileri hayatın her alanında uygulayabilen “İyi Bir İnsan, İyi Bir Gelecek” vizyonu ile kültürlere ve değerlere saygılı, ülkesini ve milletini seven, değişen dünyaya ve Türkiye’ye uyum sağlayan ülkenin menfaatine çalışan nüsbet bilimlere hizmet edecek aynı zaman da milli değerlere bağlı bir gençlik yetiştirmek hedefimizdir.

Özel Düzce Sağlık Anadolu Meslek Lisesi olarak, eğitim ve öğretimde oluşturduğumuz farklılığı ve tecrübeyi artık Fen ve Anadolu lisesine taşıyarak, güçlü ve dinamik kadromuz ile  yakaladığımız başarıyı daha  ileriye taşıyacağımıza inancımız sonsuzdur.  Bu yolda daima çalışacak metal yorgunluğa girmeyecek bir kadroyla beyni fen bilimlerinde ,kalbi bu toprağın maddi ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirmektir. hedefimizdir.

Öğrencilerimizi; değerlere saygılı, hakikat saygısı ve sevgisini benimsemiş, sınırlarının ve sorumluluklarının bilincinde, hizmet etme şevki ve gayreti içinde olan, şükredebilen, sabırlı, güleryüzlü, adil, dürüst, ekip çalışmasını önemseyen, kendini gerektiğinde hasta, yaralı ve hatta onların yakınlarının yerine koyabilen, mesleğini, insanları, vatanını, milletini, bayrağını seven ve alanıyla ilgili mesleki yeterliklerini kazanmış, Atatürk’ün, Ülkemizi çağdaş uygarlıklar düzeyine yükseltme hedefini şiar edilmiş bireyler olarak yetiştirmektir.

Mezun öğrencilere alanlarıyla ilgili meslek içi eğitim programları uygulayarak, sağlık alanındaki gelişmeler doğrultusunda kendilerini revize etmeleri, bilgi ve becerilerini güncellemelerini sağlamakta hedeflerimiz arasındadır.

Sağlık sektöründe temel sorun hekim ve nitelikli hekim dışı sağlık personeli teminidir. Uzmanlar bu sorunun ancak uzun sürede çözüme kavuşabileceğini vurgulamaktadırlar. Yapılan araştırmalara göre, gittikçe artan kişi başına düşen sağlık harcamaları ile sağlık sektörü 10 yıl içerisinde 2 kat daha büyüyecek ve bu büyüme ile birlikte binlerce kişiye iş imkanı doğacaktır. Sağlık Bakanlığı’nın 2023 Vizyonu’nda açıkladığı 200 bin doktor ve 250 bin hemşire hedefi de bu görüşü doğrular niteliktedir.

Sağlık sektöründe; medikal, idari, teknik ve vasıfsız olmak üzere 4 grup kadro bulunmaktadır. Medikal kadro; hekim, hemşire ve sağlık teknisyenlerinden oluşmaktadır. Medikal alan, insan gücünün az olduğu, buna mukabil mezun olanların da azaldığı bir alandır. Ancak hizmet kalitesi bakımından bu görevler oldukça önemlidir. Her hastaya bir hemşirenin olması en ideal olanıdır.

Ayrıca ülkemizde yaşam süresinin uzamasına paralel olarak evde bakım hizmetleri gelişmekte ve bu alanda da istihdam olanakları artmaktadır.