Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

Eğitim: Aileden çevreye; çevreden topluma karşılıklı etkileşerek gelişen ve sürekliliği olan bir bütündür. Bu bütünlüğün en yoğun yaşandığı temel süreç ise bireyin öğrenim hayatıdır.

Bu bilinçle hedefimiz: Eğitimin her aşamasında öğrencilerini;

- Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı,
- Bilimi rehber edinen, yeniliklere açık,
- Edebi ve sanatsal yaklaşımları gelişmiş,
- Bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri yaşamın her safhasında kullanabilen,
- Birden fazla dil öğrenerek farklı kültürlerden daha fazla yararlanabileceği düşüncesini benimsemiş,
- Ulusal ve uluslar arası platformlar da kendisini ifade edebilen,
- Sorumluluk sahibi ve inisiyatif kullanan,
- Dürüst, cömert ve takım çalışması yapan,
- Demokratik lider niteliklerine sahip bir birey olarak yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Türk Milli Eğitiminin temel amaçları ve Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruyan ve geliştiren, tedavi hizmetlerinde profesyonel hizmet veren çağdaş, araştırmacı, problem çözme becerisine sahip, eleştirel düşünebilen, insanlığa ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen, disiplinli ekip anlayışı içinde çalışan, çağın teknolojilerini kullanabilen, bilgiye dayalı bakım sunan, geniş dünya görüşüne sahip; manevi, ahlaki ve insani değerleri benimseyen sağlık personeli yetiştirmektir.