Değerler

Değer ve İlkelerimiz

 1. Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında evrensel ve çağdaş değerlere sahip bireyler yetiştirmek.
 2. Alanlarında tam donanımlı, sektörün gerektirdiklerini bilen, bilgisi ve psikolojik yapısı ile iş hayatına hazır sağlık çalışanları mezun etmek.
 3. İş etiğine uygun davranan, çalışkan, ayırt etmeksizin tüm insanlık için sağlık hizmeti vermeye aday bireyler yetiştirmek.
 4. Muhakeme yeteneği gelişmiş, kriz yönetimi yapabilen, girişimci bireyler yetiştirmek.
 5. Özgüven sahibi, kendisine ve işine saygılı bireyler yetiştirmek.
 6. Etkin iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek.
 7. Çözüme odaklı, ihtiyaç anlarında destek istemeyi bilen ve destek olmaya istekli bireyler yetiştirmek.
 8. Gelişim odaklı çalışma azmine sahip bireyler yetiştirmek.
 9. Ülkesinin ve sektörünün gerektirdiği koşulları bilen, mesleğini tanıyan ve seven ve mesleki gelişime açık bireyler yetiştirmek.
 10. Öğrencilerimizi bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak.
 11. Özgeçmiş hazırlamak, iş ağı oluşturmak, mülakat hazırlığı yapmak, iş arama araçlarını tanımak gibi profesyonel iş hayatında gerekecek yetkinliklere sahip bireyler mezun etmek.
 12. Öğretim ve yönetim kadromuzun sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ve bilgilerini güncel tutabilecekleri ortamlar sağlamak.